Czym są Śledztwa Gospodarcze?

Śledztwa gospodarcze to specjalistyczne działania podejmowane przez przedsiębiorstwa, które mają na celu wykrywanie i analizowanie nadużyć finansowych oraz przestępstw ekonomicznych wewnątrz organizacji. Są one kluczowym narzędziem w ochronie interesów firmy, zarządzaniu ryzykiem oraz zachowaniu dobrego wizerunku.

Przyczyny Wszczynania Śledztw Gospodarczych

Firmy decydują się na przeprowadzenie śledztw gospodarczych z wielu powodów. Do najważniejszych należą:

 • Ochrona reputacji firmy przed negatywnym oddziaływaniem opinii publicznej,
 • Wady wewnętrznych systemów kontroli i nadzoru,
 • Trudności w ocenie rzeczywistych strat wynikających z nadużyć,
 • Problem w identyfikacji sprawców nadużyć.

Rodzaje Nadużyć i Przestępstw Ekonomicznych

Wśród najczęściej wykrywanych nadużyć i przestępstw znajdują się:

 1. Sprzeniewierzenie aktywów – obejmujące kradzieże i niewłaściwe wykorzystanie zasobów firmy.
 2. Korupcja – polegająca na wykorzystywaniu wpływów w celu uzyskania korzyści majątkowych.
 3. Fałszowanie sprawozdań finansowych – celowe zniekształcanie informacji finansowych.

Cele Śledztw Gospodarczych

Kluczowe cele, które przedsiębiorstwa stawiają przed śledztwami gospodarczymi, to:

 • Identyfikacja luk w systemach antyfraudowych,
 • Wykrycie sprawców i osób odpowiedzialnych za nadużycia,
 • Zapobieganie przyszłym przestępstwom,
 • Podkreślenie niestosowania tolerancji wobec oszustw,
 • Ustalenie zakresu potencjalnych strat i zobowiązań,
 • Łagodzenie negatywnych skutków nadużyć,
 • Wzmacnianie wewnętrznych kontroli.

Rola Biura Detektyw BDR w Śledztwach Gospodarczych

Biuro Detektyw BDR oferuje kompleksowy proces śledztwa gospodarczego, który obejmuje:

 1. Zbieranie i analiza dowodów,
 2. Przygotowanie i realizacja planu śledztwa,
 3. Opracowanie raportów i wniosków,
 4. Składanie zeznań w postępowaniach wewnętrznych lub sądowych,
 5. Wsparcie w wypracowaniu strategii zapobiegania nadużyciom.

Wnioski

Zgodnie z raportem ACFE (2018), skuteczność śledztw zależy od dobrze opracowanych systemów kontroli wewnętrznej, aktywnego monitoringu i gotowości do przeprowadzenia niespodziewanych audytów. Śledztwa gospodarcze są niezbędne dla zdrowego funkcjonowania każdej organizacji i mogą znacząco przyczynić się do ochrony przedsiębiorstwa przed oszustwami finansowymi.

+48602767695