Oferujemy szeroki zakres ustaleń adresowych

  • Ustalenie miejsca zamieszkania lub zameldowania
  • Ustalenie miejsca przebywania dłużników
  • Ustalenie miejsca pracy
  • Ustalenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
  • Ustalenie adresu korespondencyjnego

Oferujemy skuteczne ustalenie aktualnych danych adresowych które umożliwią nawiązanie kontaktu z wybraną osobą. Bardzo często podejmujemy się również dostarczenia korespondencji lub dokumentów wraz z uzyskaniem potwierdzenia odbioru.

Ustalenie danych adresowych może być pomocne w sytuacji gdy utraciliśmy kontakt z dawnymi znajomymi, podczas poszukiwania  spadkobierców lub świadków jakiegoś zdarzenia.  Bardzo często ustalamy w sposób dyskretny miejsca przebywania dłużników lub ich miejsca pracy.

+48503016534