Istota wywiadu gospodarczego

Choć wywiad gospodarczy to pojęcie, które kojarzy nam się przede wszystkim z podstępnymi i nielegalnymi praktykami uzyskiwania informacji, to jednak trzeba zaznaczyć, że jest to w pełni uczciwa i zgodna z prawem metoda sprawdzenia kontrahenta biznesowego, która nie powinna budzić kontrowersji.

Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności.

Wywiad gospodarczy ma za zadanie chronić firmę przed stratami finansowymi i konsekwencjami wynikłymi z nawiązania współpracy z nieuczciwym partnerem w interesach. Dzięki czynnościom podejmowanym w jego ramach możemy prześwietlić zarówno dotychczasowych jak i przyszłych kontrahentów biznesowych, bez względu na to, czy mają swoje siedziby w kraju czy za granicą.

Najczęściej podejmowane czynności w zakresie wywiadu gospodarczego

 • sprawdzenie sytuacji ekonomicznej, majątkowej oraz prawnej przedsiębiorstwa w celu ustalenia danych na temat wypłacalności
 • zebranie danych o ewentualnych przekształceniach firmy i ich przyczynach
 • ustalenie powiązań osobowych właścicieli i kadry zarządzającej
 • weryfikację tożsamości i wiarygodności partnerów biznesowych i potencjalnych kontrahentów, a także ich działań
 • sprawdzenie danych przedstawionych w rejestrach gospodarczych
 • weryfikację wiarygodności kontrahenta, jego stanu majątkowego i wypłacalności
 • ustalenie, czy osoby zarządzające przedsiębiorstwem nie znajdują się na tzw. liście sankcyjnej, zawierającej listę osób podejrzewanych m.in. o popełnienie przestępstw gospodarczych, pranie brudnych pieniędzy czy wspieranie terroryzmu
 • zebranie informacji o firmie wśród jej kontrahentów, pracowników, konkurencji
 • ustalenie powiązań kapitałowych firmy, a więc określenie istnienia ewentualnych spółek zależnych
 • ustalenie powiązań osobowych osób zarządzających przedsiębiorstwem
 • sprawdzenie, czy przeciwko firmie toczyło się postępowanie upadłościowe, naprawcze, sądowe lub egzekucyjne
 • weryfikację tożsamości i kwalifikacji kadry zarządzającej
 • pozyskanie danych z Rejestru Zastawów
 • zebranie materiałów internetowych na temat wskazanego podmiotu gospodarczego oraz ogólnej opinii na rynku.

Dlaczego właśnie detektyw?

Powierzenie przeprowadzenia wywiadu gospodarczego prywatnemu detektywowi przynosi wymierne korzyści. Dzięki zawodowemu doświadczeniu, stosowaniu zaawansowanych technologii i szerokiej siatce kontaktów detektyw jest w stanie w sposób dyskretny, skuteczny i rzetelny zebrać interesujące nas informacje.

Źródła informacji

Detektyw podczas pozyskiwania danych na temat podmiotów gospodarczych korzysta z różnych źródeł informacji. Są to zarówno powszechnie dostępne rejestry państwowe, jak chociażby Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej a także różnego rodzaju publikacje, w tym Monitor Sądowy i Gospodarczy. Bardzo ważnym źródłem informacji są także ludzie – zarówno byli jak i obecni pracownicy danej firmy, konkurenci oraz kontrahenci biznesowi.

Efekt wywiadu – raport

Efektem pracy prywatnego detektywa jest szczegółowy raport, zawierający zebrane w toku śledztwa informacje na temat sytuacji prawnej, kadrowej i ekonomicznej firmy. Jeżeli powierzymy to zadanie profesjonalnym detektywom, możemy mieć gwarancję, iż przedstawiony dokument pozwoli wiarygodnie określić rzetelność potencjalnego lub aktualnego kontrahenta biznesowego. Dzięki wywiadowi gospodarczemu podejmiemy trafne decyzje biznesowe oraz zminimalizujemy ryzyko nawiązania współpracy z kontrahentami, którzy nie są wiarygodni.

+48602767695