Usługi detektywistyczne: Ustalenia finansowe i majątkowe

Ustalenia majątkowe najczęściej dotyczą spraw związanych z egzekwowaniem należności od dłużnika. Dłużnik może tłumaczyć się brakiem dostatecznych środków na spłacenie zadłużenia, a komornik informuje, że dana osoba nie dysponuje odpowiednim majątkiem, co nie zawsze jest zgodne z prawdą. Często wynika to z dostarczeniem niewiarygodnych informacji na temat posiadanego majątku.

Nasi detektywi zweryfikują stan majątkowy dłużnika, informacje na temat bieżących zobowiązań oraz źródła jego dochodów. W ten sposób wiele ukrytych faktów może ujrzeć światło dzienne, a cała procedura spłaty zadłużenia obierze inny tok postępowania i przyspieszy proces spłaty zadłużenia i odzyskanie należytej kwoty pieniężnej.

Podobne działania stosujemy w przypadku spraw rozwodowych, podziału majątku oraz sporów alimentacyjnych. Pozwala to na ustalenie odpowiedniej kwoty przeznaczonej na wychowanie dziecka i zapewnienia mu dogodnych warunków do życia, rozwoju i nauki.

Dostarczamy tylko wiarygodnych informacji na temat posiadanych nieruchomości i ruchomości, wierzytelności, stanu konta bankowego oraz partnerów handlowych.

Celowe ukrywanie dochodów może przyczynić się do trudności w samodzielnym ustaleniu realnego i faktycznego stanu majątkowego. Nasze doświadczenie, stosowane metody i duże zaangażowanie w wykonywaną pracę przyczyniają się do pozyskania takich informacji, które mają kluczowe znaczenie w sprawie. Dostarczamy dane, które mogą posłużyć jako dowód przedstawiony podczas rozprawy sądowej.

+48602767695