Nasza pomoc podczas sprawy rozwodowej obejmuje kompleksowe przygotowanie i zebranie wszystkich dowodów które mogą przed Sądem potwierdzić zaistniałą zdradę. Sporządzane przez nas dokumenty stanowią wiążące dowody prawne i są wykorzystywane na potrzeby rozpraw sądowych.

Zakres czynności

 

 • Opracowanie indywidualnego planu i strategii działania
 • Przeprowadzenie dyskretnej obserwacji męża lub żony
 • Zebranie wszystkich informacji o zachowaniu współmałżonka
 • Ustalenia danych adresowego oraz danych personalnych kochanków oraz świadków
 • Przygotowanie materiału dowodowego i pisemnego sprawozdania
 • Przekazanie wykonanych nagrań video oraz wykonanych zdjęć
 • Stały kontakt z Klientem oraz informowanie o przebiegu zlecenia
 • Złożenie zeznań przed Sądem

Jak wykorzystać zebrane dowody?

 

Materiały zebrane przez naszych detektywów mogą także posłużyć jako:

 • dowody w sprawach o podział majątku pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami
 • w ustaleniu obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka czy też dzieci
 • w rozstrzygnięciu kwestii władzy rodzicielskiej i kontaktu z dzieckiem
 • sposobów korzystania ze wspólnego mieszkania, bądź też przyznania go jednej ze stron.

W przypadku orzeczenia o winie w wyroku rozwodowym, sąd zobowiązuje „winnego” małżonka do alimentacji na rzecz drugiego z małżonków oraz wspólnych dzieci. Należy również mieć na uwadze, że z dużą dozą pewności sąd ograniczy „winnemu” małżonkowi władzę rodzicielską nad dziećmi.

+48602767695