Obawiasz się, że twój partner / twoja partnerka cię zdradza? Najczęściej w takich momentach ludzie wmawiają sobie, że podejrzane zachowanie drugiej osoby to tylko ich przewrażliwienie. To normalne, że szukamy wyjaśnień – zdrada to ogromny cios dla związku dwojga ludzi. Nie można jednak udawać, że nic się nie dzieje. Warto zadbać o własne szczęście i zweryfikować podejrzenia. Zwłaszcza, gdy przelotny romans partnera może w przyszłości przerodzić się w coś więcej…

Czy partner Cię zdradza?

Dopóki nie przyłapiemy partnera na zdradzie, nie mamy 100 % pewności czy faktycznie jest nam niewierny. Niektóre zachowania osoby, z którą dzielimy życie, powinny jednak zapalać w naszej głowie czerwoną lampkę. Oczywiście nie zawsze niżej wymienione sytuacje muszą świadczyć o zdradzie, ale warto wtedy zweryfikować swój związek i zaufanie do drugiej osoby.

Po pierwsze podejrzenie zdrady powinna wzbudzić nadmierna dbałość o wygląd, którą z nieuzasadnionych powodów wykazuje partner bądź partnerka. Nowy styl ubioru, zmiana fryzury, codzienny makijaż u kobiet, które wcześniej się nie malowały, albo próba odmłodnienia swojego wizerunku. Wpisują się w to również nowe rzeczy pojawiające się coraz częściej w szafie twojej partnerki, jej kosmetyczce lub szkatułce z biżuterią. Kolejną oznaką niewierności mogą być liczne kłótnie czy narzekanie na wasz styl życia, który wcześniej nie przeszkadzał partnerowi. To samo dotyczy nerwowego zachowania, nie mającego sensownego uzasadnienia w pracy lub innych sytuacjach życiowych.

Podejrzanym zachowaniem jest natychmiastowe kończenie rozmowy telefonicznej, gdy pojawiasz się w pobliżu, lub wychodzenie na spacer w celu jej przeprowadzenia. Podobnie wyłączanie komputera pozostającego w zasięgu twojego wzroku, wprowadzenie hasła w telefonie itp. Jeżeli partner ma dla ciebie coraz mniej czasu lub ciągle wykręca się większą ilością obowiązków w pracy, to także może świadczyć o zdradzie. Ponadto mniejsza ochota na seks, wymijające odpowiedzi w stylu „Nie ufasz mi?” czy podejrzliwość ze strony partnera wobec ciebie mogą budzić wątpliwości co do waszego związku.

Zdrada – jej skutki i znaczenie w procesie

Niewiele osób potrafi wybaczyć zdradę partnerowi. Nic dziwnego, ponieważ raz nadużyte zaufanie trudno jest odbudować na nowo. Do tego dochodzi poczucie żalu, rozczarowania i smutku. Niekiedy także pojawia się chęć zemsty na partnerze. To wszystko sprawia, że dwoje ludzi się rozstaje. O ile jest to związek nieformalny, nie ma większego problemu. Co jednak, gdy zdrady dopuścił się współmałżonek?
Są dwa rozwiązania: separacja lub rozwód. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym separacja może zostać orzeczona, gdy między małżonkami doszło do zupełnego rozkładu pożycia. Jest to sytuacja, w której choć sądownie zostaje uregulowane rozłączenie małżonków, formalnie do rozwiązania związku małżeńskiego nie dochodzi. Najczęściej na tę opcję decydują się osoby psychicznie nieprzygotowane do przechodzenia procedury rozwodu. O separację występują także ci, którym względy religijne nie pozwalają na rozwód bądź z tych samych powodów nie chcą się na niego zdecydować. Niekiedy zamiast względów religijnych znaczenie mają przyczyny rodzinne. Separację od rozwodu różni to, że jest ona niejako „tymczasowym rozwiązaniem” problemów małżeńskich. Może zatem służyć ochłonięciu i odpoczynkowi od ciągłych kłótni, co w dalszej perspektywie ma prowadzić do pogodzenia i odbudowania relacji między małżonkami. Może także być tymczasowym zawieszeniem stosunku małżeńskiego, po którym nastąpi rozwód. Separacji nie orzeka się jednak w przypadkach, gdy miałoby ucierpieć na tym dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.

Czy w przypadku zdrady warto jest ubiegać się przed sądem o separację?

Przede wszystkim dajecie sobie czas na przemyślenia i podjęcie decyzji czy potraficie zacząć wszystko od nowa. Poza tym skutkuje ona możliwością prowadzenia odrębnych gospodarstw domowych i trybów życia. Od chwili wydania orzeczenia o separacji powstaje również rozdzielność majątkowa między byłymi partnerami. Z kolei rozwód orzeka się w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Chyba, że (podobnie jak przy separacji) przez całkowite rozwiązanie stosunku małżeńskiego ucierpieć miałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Za trwały rozkład pożycia uważa się zerwanie więzi duchowych, materialnych i fizycznych. Należy także pamiętać, że co do zasady nie ma możliwości cofnięcia rozwodu, co odróżnia go od separacji.

Gdy wiesz, że nie jesteś w stanie wybaczyć zdrady i zdecydujesz się z tego powodu na rozwód, czeka Cię proces sądowy. W tego typu sprawach postępowanie dowodowe jest najczęściej bardzo skomplikowane. Ustalane są bowiem okoliczności, które wpłynęły na trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Na tej podstawie orzekana jest również wina co do rozpadu małżeństwa (orzeczenie o winie występuje także przy separacji). Decydujący wpływ na taki wyrok będzie miała z pewnością informacja o zdradzie. Zwłaszcza, jeżeli zostanie udowodniona przy pomocy niepodważalnych informacji. Ustalenie winy zdradzającego partnera ma wiele plusów, m.in. w zakresie alimentów (nie tylko dla dzieci ale i dla zdradzonego byłego małżonka) oraz pośrednio w odniesieniu do przyznania opieki nad dzieckiem.

Zbierz dowody, które pomogą Ci wygrać

Gdy zdecydujecie się na rozwód, sąd w wyroku orzeknie o winie rozpadu małżeństwa, przypisując je jednemu lub obojgu małżonków. Na zgodny wniosek stron sąd może odstąpić od orzekania o winie. W większości przypadków miejsce ma jednak pierwsza opcja. Oczywistym jest, że każda strona chce bronić własnego dobra. Udowodnić, iż to nie ona przyczyniła się do rozwodu. Wtedy niezbędne są dowody, które wykażą winę współmałżonka.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w procesie rozwodowym (lub o separację) osoba, która przedstawia określone twierdzenie musi potwierdzić je dowodami. Następnie sąd ocenia wiarygodność oraz moc dowodową otrzymanego od strony materiału. Z racji tego, iż w polskim ustawodawstwie nie funkcjonuje zasada „owoców z zatrutego drzewa” (czyli niedopuszczalności dowodów zdobytych w sposób niezgodny z prawem), sąd ma prawo dopuścić w procesie nawet materiał naruszający dobra osobiste zdradzającego małżonka. Występuje tu niestety druga strona medalu. Owszem, dowody takie mogą zostać wykorzystane w sprawie. Najczęściej zresztą stanowią najlepsze potwierdzenie tezy o zdradzie partnera. Należy jednak pamiętać, że owy współmałżonek ma prawo wytoczyć powództwo przeciwko drugiemu współmałżonkowi za naruszenie jego dóbr osobistych właśnie w trakcie zdobywania dowodów – mowa tutaj chociażby o kopiowaniu skrzynki e-mail, nagrywaniu rozmów z kochanką itp. Posiadając takie dowody należy zatem rozważyć wszelkie korzyści jak i szkody jakie mogą spowodować zdobyte w ten sposób informacje.

Zebrane dowody przedkładane są sądowi oraz przeciwnej stronie i jej pełnomocnikowi. Przez czas trwania procesu pozostają one znane wyłącznie tym podmiotom, bowiem sprawy rozwodowe odbywają się przy tzw. drzwiach zamkniętych. Może to być argument wykorzystany w ewentualnym procesie o naruszenie dóbr osobistych. Strona wykorzystująca dowód zadbała przecież o nierozpowszechnianie informacji zdobytych na potwierdzenie jej twierdzeń w procesie. Skoro dane zostały przedstawione wyłącznie sądowi, stronie która dopuściła się potencjalnej zdrady i jej pełnomocnikowi (który przecież powinien wiedzieć o występku mocodawcy) zminimalizowane zostały szkody mogące wyniknąć z naruszenia dóbr osobistych.

Zatem jakie dowody przydadzą się w sprawie rozwodowej, gdy chcemy wykazać zdradę partnera? Podstawowym źródłem dowodowym jest przesłuchanie stron. Następnie sąd może wysłuchać świadków. Tutaj dobrze znaleźć osoby, które mogły być naocznym widzem niewierności twojego męża lub twojej żony. Ewentualnie sytuacji, które przynajmniej mają prawo budzić podejrzenia zdrady. Jako dowód zdrady przydatne będą także różnego rodzaju dokumenty prywatne (listy, umowy, bilety itp.) i urzędowe (np. skrócony akt urodzenia dziecka), ale także wiadomości zamieszczane w mediach społecznościowych. Cennych informacji w sprawie, choć niekoniecznie w zakresie niewierności partnera, nierzadko dostarczają opinie biegłych. Wykorzystywane są one w kwestii ustalania opieki nad małoletnimi dziećmi w przypadku rozwodu małżonków. Wymienione powyżej rodzaje dowodów są tylko przykładami. W procesie na potwierdzenie swoich twierdzeń można wykorzystać niemal każdy dowód zdobyty zgodnie z prawem, który będzie miał istotne znaczenie dla sprawy i wydawanego wyroku.

Kiedy warto zatrudnić detektywa?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak pomocne przy udowodnieniu zdrady partnera są usługi detektywa. Przede wszystkim licencjonowany agent może dotrzeć do osób, co do których nie mielibyśmy świadomość, że mogą zostać świadkiem w sprawie. Potrafi także zdobyć wszelkiego rodzaju dokumenty prywatne i urzędowe, które tylko z pozoru mają małe znaczenie w procesie rozwodowym. Następnie przedstawia je tak, aby okazały się kartą przetargową dla zdradzonego małżonka.

Detektyw umiejętnie przeprowadzi także wywiad środowiskowy i wyciągnie z niego najważniejsze informacje, mogące wskazać mu właściwą drogę śledztwa. Zdradzona osoba, kierując się najczęściej chęcią zemsty, ma prawo przeoczyć istotne wskazówki – co w przypadku dobrego specjalisty w dochodzeniach nie może mieć miejsca. Ponadto agent jest w stanie zdobyć zdjęcia, filmy, nagrania, bilingi rozmów telefonicznych, wydruki z portali społecznościowych i inne tego typu dowody, do których często zwykłe osoby nie mają dostępu bądź po prostu nie wiedziałyby gdzie szukać. Należy również pamiętać, że detektyw posiada większą swobodę w zakresie ochrony danych osobowych. To znaczy, że może przetwarzać na rzecz śledztwa dane osoby śledzonej nawet bez jej zgody. Potrafi przy tym zebrać dowody w taki sposób, aby dyskusyjnym stało się naruszenie dóbr osobistych zdradzającego partnera – co może uchronić przed procesem z jego strony, o którym zostało wspomniane powyżej. W związku z tym warto pokusić się o stwierdzenie, że detektyw stanowi nieocenioną pomoc w udowodnieniu przed sądem zdrady partnera i orzeczeniu rozwodu z jego winy.

+48602767695