Coraz częściej na sądowe wokandy trafiają sprawy o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa. W dzisiejszym artykule przedstawimy w jaki sposób możemy zdobyć pewność co do łączącego nas pokrewieństwa, podpowiemy jak może pomóc nam w tym zakresie prywatny detektyw a także wyjaśnimy, dlaczego domowe testy na ojcostwo nie zawsze są wiarygodne.

Laboratoryjne ustalenie ojcostwa

Wątpliwości co do ewentualnego ojcostwa są w stanie rozwiać badania DNA wykonywane przez specjalistyczne placówki. Ta metoda to najskuteczniejszy sposób na laboratoryjne ustalenie biologicznego ojcostwa, gdyż DNA jest dziedziczone w połowie po matce, a w połowie po ojcu. Badanie to polega na pobraniu próbek materiału genetycznego z komórek dwóch osób, określeniu ich profili genetycznych oraz porównaniu ze sobą uzyskanych w ten sposób danych. Na skorzystanie z badań DNA najczęściej decydują się mężczyźni, którzy przypuszczają, iż nie są ojcami dzieci, które wychowują. Uzyskane w ten sposób wyniki mogą być wykorzystane jako dowody w sprawach rozwodowych oraz tych z zakresu nałożenia na rodzica obowiązku alimentacyjnego.

Domowe testy nie zawsze pewne

Obecnie na polskim rynku dostępnych jest wiele testów na ojcostwo, które można wykonać w domowym zaciszu na własną rękę i to za przystępną cenę. Ich wykonanie wydaje się być dziecinnie proste, gdyż testy te nie wymagają od zainteresowanego niczego innego jak tylko zamówienia zestawu niezbędnego do przeprowadzenia badania, pobrania materiału genetycznego koniecznego do badań i przesłania go pod wskazany adres. Jednak metoda ta nie zawsze gwarantuje jednoznaczny i wiarygodny wynik. Dlaczego?

Istotne są procedury

Na wiarygodność wyniku mają wpływ procedury bezpieczeństwa, jakie są stosowane w konkretnym laboratorium. Nie każda placówka wdraża je, gdyż wiąże się to z koniecznością ponoszenia przez nią wyższych kosztów finansowych, co znajduje odzwierciedlenie w końcowej cenie oferowanych przez nią usług. Dlatego też niektóre laboratoria rezygnują z wprowadzania sprawdzonych standardów w zakresie przeprowadzania badań, w zamian oferując klientom atrakcyjnie niską cenę. Z pozoru takie błahe wymogi kontrolne jak obecność drugiego pracownika nadzorującego pracę osoby przeprowadzającej badanie DNA podczas jego zasadniczych faz czy sprawdzanie jakości odczynników i prawidłowego działania aparatury laboratoryjnej, a także konieczność sprawdzania jakości przeprowadzonych badań genetycznych w niezależnych ośrodkach naukowych mają olbrzymi wpływ na uzyskane wyniki.

Doświadczenie personelu

Nie bez znaczenia jest także zawodowe doświadczenie laborantów. Powinni oni posiadać odpowiednie kompetencje merytoryczne w zakresie przeprowadzania badań DNA, tak by wykluczyć ryzyko popełnienia ewentulnego błędu podczas porównywania próbek materiału genetycznego. Gdy zdecydujemy się wykonać tani test domowy zamówiony prez internet, rzadko kiedy jesteśmy w stanie sprawdzić rzeczywiste kwalifikacje zawodowe osób przeprowadzających badanie DNA.

Błędy podczas pobierania materiału

By badanie DNA mogło być w pełni rzetelne, niezwykle ważny jest również sposób pozyskania i zabezpieczenia materiału genetycznego. W przeciwnym razie interpretacja dokonana na podstawie próbek, które nie zostały fachowo zebrane może nie być wystarczająco wiarygodna.

Pomyłki natury

Kolejnym czynnikiem wpływającym na niepewność badań DNA są anomalia, jakie zdarzają się w przyrodzie. Co do zasady, wszystkie komórki danego człowieka mają jedno niepowtarzalne DNA, co pozwala na jego bezsprzeczną identyfikację. Jednak od reguły tej są wyjątki – ludzie chimery. Do zjawiska chimeryzmu dochodzi na wczesnym etapie ciąży bliźniaczej, gdy dwie zapłodnione komórki jajowe połączą się w jedną komórkę. Osoba, która urodzi się w wyniku takiej ciąży posiada dwa różne DNA, co może niekiedy badanie utrudnić, a w niektórych sytuacjach nawet uniemożliwić (np. z powodu braku wystarczającego doświadczenia laboranta). W takich przypadkach badanie DNA należy przeprowadzić, korzystając z kilku, a nawet kilkunastu różnych próbek, które pozwolą na wyodrębnienie poszukiwanego DNA.

Leczenie szpitalne

Możliwa jest również sytuacja, kiedy to DNA pozyskane z krwi danej osoby różni się od DNA zapisanego w jej innych komórkach ciała. Dzieje się tak wówczas gdy osoba została poddana zabiegowi przeszczepienia szpiku kostnego albo transfuzji krwi.

Jak może pomóc prywatny detektyw

W przypadku, gdy powierzymy wykonanie badań DNA detektywowi, możemy uniknąć opisanych wyżej ryzyk i to z prostego powodu – detektyw przed przystąpieniem do zadania zbierze obszerny wywiad na temat naszej sytuacji. Będziemy mogli również podzielić się z detektywem wszelkimi wątpliwościami, jakie zrodzą się w trakcie podejmowanych przez niego czynności. Dlatego też warto zlecić wykonanie badań DNA prywatnemu detektywowi. Jest to procedura droższa niż w przypadku wykonania badania DNA na własną rękę, jednak gwarantuje uzyskanie jednoznacznej pewności co do ojcostwa. Dodatkowo wyniki uzyskane przez detektywa mogą zostać użyte w postępowaniu sądowym jako niezwykle silne dowody. Mogą one przesądzić o finansowych kosztach rozwodu czy separacji. Biuro Detektywistyczne Rangotis od lat współpracuje z zaufanymi i sprawdzonymi placówkami laboratoryjnymi, które posiadają akredytacje w zakresie spełniania restrykcyjnych wymogów kontrolnych narzuconych przez normę ISO 17025, co gwarantuje uzyskanie wiarygodnego i rzetelnego wyniku. Nie bez znaczenia jest również fakt w pełni profesjonalnego pobrania i należytego zabezpieczenia materiału genetycznego przez specjalistę. Ponadto zlecenie detektywowi wykonania badań DNA jest gwarancją zachowania pełnej dyskrecji, gdyż detektywi zadbają o pełną anonimowość osób, które podlegają badaniu.

Co istotne, badania DNA można wykonać, wykorzystując nawet wieloletni materiał genetyczny. Pozwala to na ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa nawet wówczas gdy rodzic lub dziecko już nie żyją.

Jeżeli masz obawy co do pochodzenia dziecka, które wychowujesz, nie ryzykuj, podejmując działania na własną rękę. Powierz sprawę profesjonalnym detektywom z Biura Detektywistycznego Rangotis, zlecając im wykonanie badań DNA w wyspecjalizowanych i atestowanych laboratoriach. Nasi detektywi dzięki doświadczeniu zawodowemu nie tylko szybko zdobędą niezbędny materiał genetyczny i dostarczą nam rzetelny wynik badań DNA, który może następnie posłużyć jako dowód podczas sądowego zaprzeczenia ojcostwa, ale również pomogą w wielu innych sprawach – m.in. rozwodowych czy alimentacyjnych. Sprawdź naszą pełną ofertę dla osób fizycznych na stronie www.detektyw.com.pl.

503 016 534