Dochodzenie w sprawie dziedziczenia może dostarczyć Ci informacji dotyczących nieodebranych aktywów spadkowych, które Twoim zdaniem czekają na zgłoszenie, lub dostarczyć dokumentację i dowody, jeśli uważasz, że ktoś złośliwie ingerował w Twoje prawne dziedziczenie.

Należy rozróżnić dwa aspekty związane ze spadkiem: ukrywanie spadku i sprzeniewierzenie spadku. Niezależnie od Twojej sytuacji istnieją rozwiązania umożliwiające dochodzenie Twoich praw. Wiąże się to jednak ze skomplikowaną procedurą prawną i niezbędna będzie porada prawnika doświadczonego w prawie spadkowym. W ścisłej współpracy z prawnikami kompetentnymi w zakresie prawa spadkowego, prywatny detektyw oferuje wszystkie swoje umiejętności dochodzeniowe, aby zebrać dowody wspierające Twoje stanowisko w sprawie. 

Oszustwa w sprawach spadkowych 

W ramach dziedziczenia lub przywłaszczenia spadku można zaobserwować następujące przypadki: sfałszowane podpisy, wypłaty bankowe i przelewy na osobę trzecią, sfałszowane pełnomocnictwo bankowe, modyfikacja testamentu pod presją, sfałszowane podpisanie polisy na życie, nieuczciwe, swingowane małżeństwa, fałszywa sprzedaż symulowana dokonana w celu uszczuplenia masy spadkowej. 

Poszukiwanie spadkobierców

Po śmierci krewnego nadchodzi przykry moment zmierzenia się z jego wolą i jego dziedzictwem. Każdy ze spadkobierców musi zaakceptować przydzieloną mu rolę, co w niektórych przypadkach może budzić podejrzenia, wątpliwości i nieufność, wywołując niekiedy duże konflikty rodzinne.

Napięcia prowadzą do tego, że zaangażowani lub wynajęci przez nich prawnicy odwiedzają prywatne agencje detektywistyczne w celu uzyskania informacji o innych spadkobiercach lub w celu sprawdzenia, czy wymagania zmarłego w testamencie, aby być jego beneficjentem, są autentyczne. Możliwe jest również, że wykonawca testamentu nie został właściwie wybrany lub nie jest właściwą osobą do dziedziczenia, czyli że testament jest do podważenia

Lokalizacja spadkobierców

W większości przypadków praca prywatnego detektywa skupia się na lokalizowaniu osób. Ponieważ przyjęcie spadku następuje w jednym akcie poświadczonym notarialnie, w którym muszą być obecni wszyscy spadkobiercy, możliwe jest, że niektórzy spadkobiercy nie wiedzą o miejscu pobytu innych, a następnie konieczne jest ich zlokalizowanie. Tak jest w przypadku spadkobierców wyznaczonych dobrowolnie przez zmarłego, ponieważ czasami nie wiedzą, że są beneficjentem testamentu i do tego nie należą do rodziny. Z tego powodu nie są znani innym prawnym spadkobiercom bezpośrednim. Może być również konieczne zlokalizowanie wszystkich potomków zmarłego, lub też gdy zmarły dokonał żywota poza terytorium Polski, albo dlatego, że ich krewni przenieśli się do innego kraju lub miasta i stracili kontakt z resztą rodziny.

Lokalizacja aktywów i mienia

Innym często podnoszonym problemem dotyczącym spadków jest lokalizacja majątku i majątku. Zdarza się, że beneficjenci spadku nie znają jego pełnego zakresu ani jego położenia, gdyż zmarły nie ujawnił części swojego majątku, ani stanu prawnego majątku, w tym ewentualnych obciążeń i jego rzeczywistej wartości. Nieznajomość tych danych może prowadzić do problemów w przyszłych przypadkach, gdy istnieje podejrzenie długów i zarzutów. Spadkobierca uznał swoje prawo do zrzeczenia się spadku, ale nie jest możliwe przyjęcie tylko części spadku. Mając wiedzę o ewentualnych zarzutach i długach oraz informacje o rzeczywistym stanie spuścizny przekazane przez prywatnego detektywa, można ocenić sytuację i podjąć właściwą decyzję. 

Jakie czynności może wykonać prywatny detektyw w sprawach związanych ze spadkiem?

Wachlarz możliwości zleconych działań firmie detektywistycznej w związku ze spadkiem jest bardzo szeroki. Oto kilka z działań w jakich może pomóc prywatny detektyw. 

 • Odnalezienie i zebranie wszystkich wymaganych dokumentów dla spadkobiercy, który nie posiada niezbędnego dowodu potrzebnego przez sąd do udowodnienia Twojego spadku
 • Poszukiwanie nieznanych spadkobierców
 • Rozliczenia spadkowe obejmujące właściwy podział majątku według proporcji zawartej w testamencie
 • Sprawdź, czy przyjęcie spadku może być dla nich niekorzystne
 • Dowiedz się, czy można później zakwestionować spadek
 • Śledź i odkrywaj wszelkie ukryte aktywa 
 • Dowiedz się, czy dana osoba jest uważana za spadkobiercę
 • Gromadzenie dokumentacji do przyjęcia spadku

Czy zawsze trzeba przyjąć spadek? 

Prywatny detektyw to świetna pomoc w sprawach spadkowych. Prywatni detektywi sprawdzają stan spadku, przy czym spadek nie musi oznaczać zysku, może się okazać, że spadkobierca otrzymał długi w spadku, dlatego lepiej zrzec się prawa do spadku. Zatrudnienie detektywa w sprawie spadkowej może uratować klienta od długów i niemałych kłopotów. Detektyw przygotuje dokumenty takie jak rachunki bankowe spadkodawcy, posiadane przez niego nieruchomości, wartość pojazdów i inne zobowiązania wobec wierzycieli. Informacje zebrane przez detektywa mogą stanowić dowód w sądzie i ułatwić dochodzenie Twoich praw. Materiały legalnie uzyskane przez detektywa mogą być uznane przez sąd za wystarczający dowód i ułatwiający rozpoznanie sprawy w sądzie.

Dziedziczenie firm, aktywów komercyjnych

Agencja detektywistyczna przeprowadza dochodzenia w celu udowodnienia defraudacji odziedziczonego majątku i dostarcza wszelkich przydatnych informacji do ustalenia dziedziczenia. Niejednokrotnie kwestie te stają się okazją do kontrowersji między spadkobiercami, które prowadzą do sal sądowych, a obraz staje się jeszcze bardziej złożony, gdy w grę wchodzą firmy i działalność komercyjna. W celu ustalenia prawidłowego podziału aktywów zaangażowane strony mogą zdecydować się na skontaktowanie z prywatną firmą detektywistyczną, która jest w stanie znaleźć niezbędną dokumentację do rozstrzygnięcia sporu. Tak więc obszary interwencji prywatnego detektywa dotyczą weryfikacji istnienia wykonawcy testamentu, identyfikacji spadkobierców i następców, weryfikacji obecności aktu zrzeczenia się lub przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza, kontroli istnienia fałszywych darowizn i wreszcie konkretnych śledztw w celu ustalenia potencjalnej kradzieży majątku dziedzicznego. Śledczy dostarcza klientowi wyczerpujące akta przeprowadzonego śledztwa, w tym ważne dowody,dokumenty, zeznania, zdjęcia/filmy do przedstawienia w sądzie.

Najczęstsze przypadki kontrowersyjnych spadków dotyczą:

 • identyfikacja spadkobierców i następców (na przykład dzieci nieuznanych prawnie);
 • badania symulowanej sprzedaży (na przykład fałszywe darowizny);
 • dokumentacja faktycznego przyjęcia spadku (lub przyjęcia dorozumianego);
 • weryfikacja istnienia uchylenia lub przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza;
 • kradzież mienia związanego ze spadkiem.

Skradzione dziedzictwo 

Może się to zdarzyć na wiele sposobów. Więc pierwsze pytanie brzmi: jak to się stało:

 1. Czy ktoś sfałszował testament?
 2. Czy zmarły nie obejmował ciebie w testamencie, ale powinien był?
 3. Czy testament był zamknięty i nie miałeś okazji sprzeciwić się?
 4. Nie było woli, jesteś beneficjentem, ale niestety nic nie otrzymujesz – wydziedziczenie?

Detektyw może dowiedzieć się, kto zabrał pieniądze i dokąd trafiły. Razem mogą być w stanie to dla ciebie odzyskać.

Czy ktoś sfałszował testament?

Jeśli ktoś sfałszował dokument testamentu, najpierw będziesz chciał uzyskać kopie tego dokumentu, a także wszelkie inne znane Ci wersje. Czasami testamenty są zmieniane w ostatniej chwili zgodnie z prawem. Ważne jest, aby upewnić się, że coś jest nie tak z samym dokumentem testamentu. Kim są beneficjenci, jeśli to nie jesteś Ty? Będzie to również ważne, aby się dowiedzieć. Twój prawnik i detektyw mogą to zrobić również za Ciebie.

Czy zmarły nie obejmował ciebie w testamencie, ale powinien był?

W takim przypadku może być już za późno na reakcję. Ważny testament wykonany poprawnie przez kompetentną osobę jest dość mocny prawnie. Nie do podważeni i jeżeli nie jesteś wymieniony w ważnym testamencie, prawdopodobnie nic o nie otrzymasz w spadku.

Czy testament był zamknięty i nie miałeś okazji sprzeciwić się?

Jeśli wyraźnie jesteś beneficjentem zgodnie z prawem lub masz mocne argumenty, aby nim być, może być dla ciebie okazja, ale wymaga to szeroko zakrojonych badań ze prywatnego detektywa a następnie prawnika. 

W sytuacji, gdy na podstawie przepisów ,powinieneś był być beneficjentem,  w przypadku braku testamentu i jesteś jednym z trójki dzieci, powinieneś otrzymać 1/3 wszelkich aktywów. Niestety, na skutek podstępu osoby opiekunka czy powiernika zmarłego, cały majątek przechodzi na jego konto po śmierci spadkodawcy. W takiej sytuacji zdecydowanie przyda się prywatny detektyw, który pomoże ujawnić złą wolę i podstęp osoby trzeciej.

Zgodnie z prawem

Warunkiem wykorzystania dowodu w sprawie spadkowej w sądzie jest to, że musi on zostać uzyskany zgodnie z prawem i udowodnić winę lub potwierdzić niewinność zainteresowanej osoby. Detektyw nie odpowiada za ocenę dowodów, a jedynie za proces zbierania materiałów, które mogą posłużyć jako dowód. Po zebraniu materiału detektyw przekazuje go klientowi. Im więcej dowodów uzyska się w sprawie, tym większa szansa na sukces w sądzie. Warto wiedzieć, że detektyw zbierający dowody musi zachować tajemnicę źródła informacji. Jedynie sąd może zwolnić go z tajemnicy zawodowej, gdy uzna to za konieczne dla zbadania danej sprawy. Licencjonowany detektyw musi działać w granicach określonych przez prawo w swojej pracy. Wykonując swoje zadania detektyw nie może naruszać praw i wolności innych osób. Detektyw ma obowiązek ustalić wiarygodność danych, które zdobył dzięki swoim działaniom. Detektyw może przetwarzać dane uzyskane w toku śledztwa bez zgody osób, których dane dotyczą. Raporty, zdjęcia i filmy uzyskane przez detektywa są zazwyczaj dopuszczone przez sąd jako dowód. Niekiedy detektyw powoływany jest na świadka ze względu na to, że nie ma on osobistych powiązań ze stronami postępowania i jest wiarygodnym źródłem informacji dla sądu. Detektyw nie może uzyskać dowodu za pomocą podsłuchu, że nie ma osobistych powiązań ze stronami postępowania i jest wiarygodnym źródłem informacji dla sądu. Detektyw nie może uzyskać dowodu za pomocą podsłuchu, że nie ma osobistych powiązań ze stronami postępowania i jest wiarygodnym źródłem informacji dla sądu.

+48602767695