Podział majątku przy rozwodzie

Rozwód a podział majątku Zgodnie z generalną zasadą wraz z momentem zawarcia małżeństwa powstaje jeden majątek wspólny małżonków oraz dwa odrębne majątki osobiste, należące wyłącznie do partnerów. Według art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie...

Zdrada małżonka kartą przetargową podczas rozwodu

Obawiasz się, że twój partner / twoja partnerka cię zdradza? Najczęściej w takich momentach ludzie wmawiają sobie, że podejrzane zachowanie drugiej osoby to tylko ich przewrażliwienie. To normalne, że szukamy wyjaśnień – zdrada to ogromny cios dla związku dwojga...

Jak sobie radzić z wyłudzaniem alimentów?

Alimenty to jedno z najistotniejszych zagadnień o jakich rozstrzyga sąd w sprawach rodzinnych. Jest to kwestia wzbudzająca wiele emocji, a czasem i kontrowersji. Nierzadko również zdarza się, że wyrok zasądzający świadczenia alimentacyjne przysparza nie lada kłopotów...

Czy zamiast rozwodu warto rozważyć separację?

Separacja unormowana jest w art. 611 – 616 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jest to instytucja zbliżona do rozwodu, jednak nie pociągającą za sobą części skutków rozwodu. Osoba znajdująca się w stanie separacji nie nabywa możliwości zawarcia nowego związku...

Symptomy zdrady

“Jak sprawdzić, czy partner/partnerka mnie zdradza?”. To pytanie zadaje sobie wiele osób pozostających w stałym związku. Nic w tym dziwnego – zdrada partnera jest jedną z najbardziej stresujących sytuacji w życiu, jaka może przytrafić się każdemu...

Zdrada – czy warto skorzystać z pomocy detektywa?

W obliczu odkrycia faktu zdrady dokonanej przez partnera wiele z pokrzywdzonych osób chce wziąć sprawy w swoje ręce i samodzielnie zdobyć kompromitujące drugą stronę dowody zdrady. Mają one następnie posłużyć za argumenty przemawiające za winą współmałżonka podczas...

Dowody w sprawie rozwodowej

Postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej ma na celu przede wszystkim ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia małżeńskiego. Jest ono niezwykle istotne w sytuacji, gdy staramy się o orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka, gdyż w znacznym stopniu może...

Zadania detektywa w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie

Podczas sprawy rozwodowej, prywatna praca detektywistyczna może być kluczowym elementem. Ten profesjonalista może zebrać dowody w krótkim czasie, jeśli śledczy są wyposażeni w sprzęt technologiczny. Prywatni detektywi często muszą robić zdjęcia i nagrania audio w...

Rozwody w Polsce – aktualne dane na ich temat

Rozwód w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego to trwały i zupełny rozkład małżeństwa. W rozumieniu potocznym jest to rozwiązanie ważnie zawartego małżeństwa. Następuje on na żądanie obu małżonków bądź jednego małżonka.Jakie występują typy rozwodów w Polsce?W...

Zdrada, a rozwód z orzekaniem o winie

Zdrada małżeńska to jedna z najczęstszych przyczyn rozwodów. Nawet gdy do niedotrzymania wierności przez jednego z małżonków doszło jednorazowo, może być to przyczyna orzeczenia rozwodu. Jak mówi kodeks rodzinny i opiekuńczy, małżonkowie mają takie same prawa. Art. 23...

Jak wygląda postępowanie rozwodowe krok po kroku?

  Postępowanie rozwodowe wszczyna się w chwili złożenia pozwu o rozwód przez któregokolwiek ze współmałżonków. Jakie są jego poszczególne etapy, a także prawa i obowiązki stron? Wyjaśniamy w dzisiejszym artykule. Wniesienie pozwu Powód powinien wnieść pozew rozwodowy...

Jak złożyć pozew o rozwód

Na czym tak właściwie polega rozwód? Jest to nic innego jak czynność polegająca na trwałym rozwiązaniu ważnego związku małżeńskiego przez instytucję sądową na życzenie jednego, tudzież obojga współmałżonków. Rozwód można uznać za jedną z okoliczności bezpośrednio...

Jak przed Sądem udowodnić zdradę

Omawiając kwestię winy w postępowaniu rozwodowym należy zwrócić uwagę na artykuł 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który w § 1 mówi, że orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Paragraf 2 wskazuje natomiast, iż na...

Czy i kiedy warto uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu, z którym niekiedy przychodzi zmierzyć się niektórym z nas. Według statystyk GUS na wokandy polskich sądów w 2014 roku trafiło przeszło 65 tysięcy pozwów o rozwód, z czego w jednej czwartej przypadków strona żądała...

Rozwód z orzekaniem o winie – alimenty

Stało się. Zapadł wyrok rozwodowy. Przed nami otwiera się nowy rozdział w życiu. Nierzadko nasza sytuacja materialna zmienia się na gorsze. Łapiemy się dodatkowych zajęć po godzinach pracy, pożyczamy pieniądze, ograniczamy wydatki na dzieci. Jednak w takich sytuacjach...

Rozwód a prawo do opieki nad dziećmi

W wyroku, w którym orzeka się o rozwodzie, sąd ma obowiązek rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, a także musi wskazać, jak będą kształtowały się przyszłe kontakty rodziców z dzieckiem. Oprócz tego sąd orzeka, w...

Materiał dowodowy zebrany przez Detektywa

Wiele osób uważa, że detektyw zajmuje się śledzeniem ludzi w celu zebrania dowodów na potwierdzenie popełnienia przez nich jakiegoś występku. Programy telewizyjne i filmy znacznie ubarwiają i upraszczają faktyczną działalność detektywów. Oczywiście przeprowadzają oni...
+48602767695