Badania DNA i ekspertyzy

Analiza materiału DNA pozwala ze stuprocentową pewnością wskazać osobę, od której pochodzi badany materiał. Analiza ta od końca lat 80. XX wieku wykorzystywana jest rutynowo w śledztwach prowadzonych przez policję, prokuraturę i detektywów na całym świecie.

Na czym polega badanie DNA?

Materiał DNA, czyli kwas desoksyrybonukleinowy jest nośnikiem cech dziedzicznych i występuje we wszystkich komórkach organizmu. Analiza DNA pozwala na określenie profilu genetycznego danej osoby. Jest to możliwe, gdyż materiał DNA stanowi unikalną cechę każdego człowieka i przez to określa się go „genetycznym odciskiem palca”. Każda osoba na świecie – za wyjątkiem bliźniąt jednojajowych – ma swoje własne, niepowtarzalne DNA. Pozostaje ono niezmiennne nawet po śmierci człowieka. Bez wątpienia badania DNA zmieniły rewolucyjne możliwości opiniowania w badaniach krwi i innych śladów biologicznych.

Do momentu zastosowania po raz pierwszy badań DNA powszechną metodą identyfikacji było wyłącznie oznaczanie układów grupowych. W praktyce sprowadzało się to do oznaczenia jedynie grupy krwi A, B, AB lub 0, antygenów M, N, S, s, surowicy, a także układów enzymatycznych. Sposób ten, wykorzystywany nawet w jak najszerszym zakresie, powodował liczne mankamenty i nie gwarantował stuprocentowej pewności ustalenia osoby, od której pochodził dany ślad biologiczny. Pozwalał jedynie na pewne wykluczenie z kręgu podejrzanych osoby, która posiadała inną grupę krwi niż stwierdzono w badanym śladzie. Dodatkowo potwierdzenie nigdy nie było pewne. Można było jedynie stwierdzić, że w badanej krwi stwierdzono przykładowo układ A i dana osoba (podobnie jak 40% populacji) też ma krew należącą do grupy A.

Tymczasem badanie DNA umożliwia indywidualną identyfikację określonej osoby. Porównanie profili genenetycznych uzyskanych z różnych próbek pozwala określić, czy należą one do jednej i tej samej osoby. Ale to nie wszystko – z pomocą analizy genetycznej możliwe jest także sprawdzenie, czy między badanymi profilami DNA pochodzącymi od różnych osób istnieje jakiekolwiek podobieństwo. Jest to pomocne, gdy badanie ma na celu ustalenie czy dane osoby są spokrewnione.

Co więcej, dzięki badaniom DNA możliwe jest wykrycie cech identyfikacyjnych w nawet bardzo drobnych fragmentach tkanek, takich jak chociażby w korzeniu pojedyńczego włosa.

Jaki materiał jest potrzebny?

Do identyfikacji człowieka, wystarczają takie materiały, jak na przykład:

 • włosy wyrwane z widocznymi cebulkami. Cebulki są wymogiem koniecznym, ponieważ to właśnie wokół nich znajdują się fragmenty naskórka, z którego następnie izolowane jest DNA. Co istotne, obcięte lub znalezione włosy nie nadają się do badań,
 • co najmniej kilkakrotnie używana szczoteczka do zębów,
 • chusteczka do nosa z wydzieliną z nosa,
 • niedopalony papieros,
 • wyrwany ząb,
 • widoczne plamy krwi na różnego rodzaju materiałach,
 • zużyta prezerwatywa,
 • zużyta podpaska,
 • zużyty pasek z glukometru,
 • waciki do czyszczenia nosa czy uszu,
 • guma do żucia lub dziecięcy smoczek,
 • a także wiele innych materiałów.

Detektyw a badania DNA

Badania DNA w szerokiej mierze są wykorzystywane przez prywatnych detektywów. Profilowanie śladów biologicznych może mieć zastosowanie w sprawach związanych z identyfikacją osób, udowodnieniem zdrady, ustaleniem pokrewieństwa (np. siostra-siostra, wnuczek-babcia) czy ustaleniem ojcostwa (również po śmierci potencjalnego ojca). Analiza materiału genetycznego może pomóc nie tylko osobom fizycznym, ale także firmom – chociażby w przypadku konieczności określenia osób działających na szkodę pracodawcy.

Prywatni detektywi są w stanie na zlecenie klienta pozyskać materiał do badań genetycznych w tych wszystkich sytuacjach, kiedy jego pozyskanie normalną drogą jest utrudnione, a także wówczas, gdy zależy nam na poufności i kompleksowości, obejmującej czynności od pobrania i zabezpieczenia materiału po dostarczenie opinii z badań laboratoryjnych. Biuro Detektywistyczne Rangotis zapewnia w tym zakresie pełen profesjonalizm, doświadczenie i dyskrecję. Wyróżnia nas ponad 20 – letnie doświadczenie zawodowe, wykwalifikowany zespół pracowników i współpraca z ekspertami w dziedzinie badań DNA. Gwarantujemy pełną poufność zarówno we współpracy z klientem jak i w trakcie realizacji powierzonych nam zadań.

Możliwe jest również samodzielne zdobycie materiału genetycznego przez osobę zainteresowaną i dostarczenie go do detektywa. W takim przypadku zebrane ślady powinny być właściwie zabezpieczone. Najlepiej jest je zebrać używając do tego celu rękawiczek jednorazowego użytku. Mokre próbki takie jak przykładowo plamy krwi czy wydzieliny z nosa, należy pozostawić do wyschnięcia. Następnie zebrany materiał genetyczny należy umieścić w papierowej, czystej kopercie albo w sterylnym pojemniku na mocz. Co istotne, używanie woreczków foliowych do zabezpieczenia śladów może spowodować ich nadmierne zawilgocenie. Dzieje się tak w sytuacji kiedy ślad lub materiał, będący nośnikiem śladu nie został całkowicie wysuszony. Zarówno kopertę jak i pojemnik należy dokładnie opisać. Tak zabezpieczone próbki powinno się przechowywać w suchym i zacienionym miejscu i dostarczyć do detektywa w ciągu maksymalnie kilku dni.

Ekspertyza

Po zdobyciu i zabezpieczeniu materiału genetycznego lub dostarczeniu go przez zainteresowanego klienta, nasi detektywi przekazują zebrane ślady do dalszych badań laboratoryjnych. Tam pod wnikliwym okiem specjalistów, materiał genetyczny jest izolowany, namnażany i analizowany. Efektem tych badań jest ekspertyza, która może posłużyć za dowód w postępowaniu sądowym.

Należy jednak przy tym pamiętać, że co do zasady powinniśmy posiadać zgodę danej osoby na pobranie materiału do badań. Wykonanie analizy DNA bez wymaganej zgody skutkuje nie tylko niedopuszczeniem ekspertyzy jako dowodu w sprawie przez sąd, lecz może także przyczynić się do poniesienia większych kosztów sądowych. Zapłacimy też najprawdopodobniej koszty zastępstwa procesowego o ile druga strona skorzysta z usług adwokata lub radcy prawnego. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by badania DNA pozyskane bez zgody danej osoby wykorzystać we własnym zakresie. Uzyskanie stuprocentowej pewności niewątpliwie upewni nas we właściwej decyzji, a także pomoże nam podjąć bardziej sformalizowane i konkretne kroki jak np. obserwację niewiernego małżonka czy nielojalnego pracownika, a także zdobycie dalszych, niepodważalnych dowodów winy, które będą mogły posłużyć jako dowody na sali rozpraw.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.detektyw.com.pl, gdzie znajdą Państwo szereg informacji na temat usług oferowanych przez nasze Biuro Detektywistyczne, skierowanych zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorców, a także ciekowstek związanych z pracą prywatnego detektywa.

+48602767695