Każdy zawód wymaga od nas posiadania pewnych cech, które ułatwiają pracę i pozwalają na prawidłowe spełnianie swoich obowiązków. Nawet w najmniej docenianych zawodach musimy wykazywać pewne zdolności i umiejętności.

Usługi detektywistyczne są prowadzone przez dość specyficzną i zamkniętą grupę osób, która dopuszcza jedynie osoby wiarygodne i sprawdzone. Detektyw powinien odznaczać się całym katalogiem pozytywnych cech, które ułatwią mu pracę z klientem. Po pierwsze, detektyw winien być w stu procentach oddany klientowi i dzielić się z nim wszystkimi informacjami. Musi służyć dobrą radą, ale jednocześnie odwodzić od popełniania złych decyzji. Sądy moralne odbywają się bardzo często, więc detektyw powinien wiedzieć, jak postąpić w danej sytuacji, aby nie zaszkodziło to zarówno jemu jak i klientowi.

Niektóre zlecenia pozostają w całkowitej sprzeczności z nakazami moralnymi i pozostają w sprzeczności z nakazami prawa karnego. Od detektywa wymaga się bardzo dobrej znajomości nauk prawnych i konstytucji. Dzięki temu nie popełni on błędu, ani nie dokona złej oceny sytuacji. Klienci nie zawsze zdają sprawę, że niektóre działania stoją w sprzeczności z prawem. Detektywi bardzo często stoją na bardzo grząskim gruncie i mogą być posądzeni o nadużycie swoich kompetencji. Przekazywanie informacji klientowi powinno odbywać się na neutralnym gruncie. Sprawom zleconym bardzo często towarzyszą skrajne emocje. Wszelkiego rodzaju sprawy dotyczące zdrady, niewierności współmałżonka kończą się zazwyczaj bardzo boleśnie dla jednej ze stron. Detektywi muszą pilnować nie tylko przebiegu danej sprawy, ale uważać na zachowanie klienta, które bardzo często pozostaje nielogiczne i powodowane chwilowym wybuchem histerii. Detektyw musi posiadać pewne zdolności psychologiczne, umiejętnie dozować pewne informacje i nie narażać klienta na rozczarowanie w chwili, kiedy domniemanie nie okaże się faktem. Detektyw bardzo często ma kontakt z ludźmi – jego praca wymaga więc dużej śmiałości i odwagi w kontaktach interpersonalnych.

Trudno wyobrazić sobie detektywa, który będzie obawiał się kontaktu z drugą osobą. Spostrzegawczość, dobra pamięć i inteligencją stanowią cechy niezbywalne, którymi dobry detektyw po prostu musi się odznaczać. Umiejętność kojarzenia faktów, zapamiętywanie najdrobniejszych szczegółów w chwili, kiedy notowanie jest niemożliwe oraz wychwytywanie informacji z pozoru nieuchwytnych- pozwalają na szybkie i sprawne przeniesienie się na kolejny poziom rozwiązywania problemu. Po uzyskaniu niezbędnych informacji pozostaje skompletowanie tych ważnych i odrzucenie tych mniej istotnych. Jest to bardzo trudne, zwłaszcza kiedy selekcja odbywa się drogą dedukcji, a sami nie mamy większego pojęcia o sprawie i problematyce. Niekiedy możemy przeoczyć szczegół, który nie powinien umknąć naszej uwadze. Trudno jednak zapanować nad całością materiału i w sposób jednoznaczny określić zakres naszych zainteresowań. Detektywi niekiedy popełniają błędy- szczególnie w pierwszym etapie swojej kariery.
Praca prywatnego detektywa jest znacznie trudniejsza, aniżeli można by było przypuszczać. Musi on opanować szereg umiejętności, które pozwolą mu efektywnie wykonywać pracę i doprowadzić śledztwo do szczęśliwego finału. Pomimo filmowych wizji i utartych stereotypów, detektyw, musi opanować szereg umiejętności, które przydadzą mu się w trakcie zdobywania materiału dowodowego i prowadzenia śledztwa.

Detektyw powinien łączyć w sobie umiejętności logistyczne, taktyczne, psychologiczne. Bardzo ważne jest poprawne oszacowanie możliwości i co za tym idzie odpowiednie przygotowanie logistyczne do prowadzonego śledztwa. Detektyw ma do dyspozycji szereg sprzętów i nowoczesnych technologii, które pozwalają mu udokumentować przebieg śledztwa. Nowoczesne gadżety są przede wszystkim przydatne, kiedy śledztwo prowadzone jest na bieżąco. Nagrania i zdjęcia mogą niekiedy stanowić poważny dowód w sądzie. Przyłapanie niewiernego małżonka in flagranti stanowi niemalże o pozytywnym zakończeniu procesu sądowego. Nowoczesne technologie są nieco mniej potrzebne w chwili, gdy prywatny detektyw prowadzi śledztwo dotyczące morderstwa czy innego zbrodniczego uczynku. Wówczas o wiele cenniejsze pozostaje metodyczne podejście do tematu, prawidłowe zabezpieczenie dowodów oraz umiejętności i doświadczenie. Z tego też powodu, prywatni detektywi najczęściej rekrutują się spośród byłych funkcjonariuszy policji, którzy przeszli już na emeryturę.

Zadania prywatnego detektywa są przeróżne- z tego też powodu powinien znać się na wielu dziedzinach i orientować w aktualnych przepisach prawach. Do prywatnego detektywa zgłaszają się ludzie, którzy nie tylko chcą ustalić przebieg zdarzeń, ale również sprawdzić uczciwość wybranej osoby. Bardzo często zdarza się, że dzięki śledztwu prowadzonemu przez prywatnego detektywa udaje się uniknąć nieszczęścia, bądź też w porę przekonać się o nieszczerości danej osoby. Prywatne śledztwo może dotyczyć zarówno osób nam bliskich jak i kompletnie nieznanych. Detektyw może zbierać również informacje gospodarcze w celu poświadczenia wiarygodności danej firmy. Dość często zdarza się bowiem, że firma ogłasza upadłość, a my sami nie jesteśmy w stanie odzyskać należności. Kolejną sprawą związaną bezpośrednio z oszustwami gospodarczymi jest rewindykacja należności. Zleceniodawcy, którzy nie są w stanie odzyskać długów, zwracają się o pomoc do prywatnego detektywa, który musi odszukać dłużnika, a następnie przekonać. Bardzo często odnalezienie dłużnika jest sporym problemem. Samo skłonienie dłużnika do zapłaty zobowiązania jest żmudnym procesem i musi odbywać się w zgodzie z literą prawa. Niemniej, detektywi posiadają zdecydowanie solidniejszy warsztat od zleceniobiorcy i zapewne większą siłę perswazji. Detektywi mogą również wykrywać oszustwa, a także doprowadzać do końca sprawy kryminalne. Sprawy kryminalne dotyczą najczęściej pomniejszych przestępstw. Detektywi mogą również przyczynić się do wykrycia oszustwa jeszcze nie popełnionego. Jak więc widać, zakres spraw prowadzonych przez prywatnych detektywów jest bardzo szeroki i trudno jednoznacznie określić pole ich działań.

Podstawy prawne do zawodu Detektywa

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

1. zbieranie informacji w sprawach cywilnych
2. zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oręż wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych
3. zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę handlową
4. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym
5. poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się
6. poszukiwanie mienia
7. zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych wymaga uzyskania zezwolenia. Organem właściwym do wydania, odmowy wydania oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Zapraszamy na naszą stronę Detektyw Warszawa – BDR Biuro Detektywistyczne

+48503016534