Jak wygląda postępowanie rozwodowe krok po kroku?

  Postępowanie rozwodowe wszczyna się w chwili złożenia pozwu o rozwód przez któregokolwiek ze współmałżonków. Jakie są jego poszczególne etapy, a także prawa i obowiązki stron? Wyjaśniamy w dzisiejszym artykule. Wniesienie pozwu Powód powinien wnieść pozew rozwodowy...

Detektyw – Praca w zawodzie

Każdy zawód wymaga od nas posiadania pewnych cech, które ułatwiają pracę i pozwalają na prawidłowe spełnianie swoich obowiązków. Nawet w najmniej docenianych zawodach musimy wykazywać pewne zdolności i umiejętności. Usługi detektywistyczne są prowadzone przez dość...

Jak przed Sądem udowodnić zdradę

Omawiając kwestię winy w postępowaniu rozwodowym należy zwrócić uwagę na artykuł 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który w § 1 mówi, że orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Paragraf 2 wskazuje natomiast, iż na...

Czy i kiedy warto uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu, z którym niekiedy przychodzi zmierzyć się niektórym z nas. Według statystyk GUS na wokandy polskich sądów w 2014 roku trafiło przeszło 65 tysięcy pozwów o rozwód, z czego w jednej czwartej przypadków strona żądała...

Rozwód z orzekaniem o winie – alimenty

Dla dzieci Bez względu na rodzaj wyroku (za zgodą stron, z orzeczeniem winy obu stron, z orzeczeniem winy wyłącznie jednej strony lub bez orzekania o winie) sprawa alimentów w przypadku małoletnich dzieci wygląda identycznie. Według art. 133 ust.1 Kodeksu rodzinnego i...

Rozwód a prawo do opieki nad dziećmi

W wyroku, w którym orzeka się o rozwodzie, sąd ma obowiązek rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, a także musi wskazać, jak będą kształtowały się przyszłe kontakty rodziców z dzieckiem. Oprócz tego sąd orzeka, w...

Materiał dowodowy zebrany przez Detektywa

Wiele osób uważa, że detektyw zajmuje się śledzeniem ludzi w celu zebrania dowodów na potwierdzenie popełnienia przez nich jakiegoś występku. Programy telewizyjne i filmy znacznie ubarwiają i upraszczają faktyczną działalność detektywów. Oczywiście przeprowadzają oni...

Podział majątku przy rozwodzie

Rozwód a podział majątku Zgodnie z generalną zasadą wraz z momentem zawarcia małżeństwa powstaje jeden majątek wspólny małżonków oraz dwa odrębne majątki osobiste, należące wyłącznie do partnerów. Według art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie...

Zdrada małżonka kartą przetargową podczas rozwodu

Zdrada małżonka kartą przetargową podczas rozwodu Obawiasz się, że twój partner / twoja partnerka cię zdradza? Najczęściej w takich momentach ludzie wmawiają sobie, że podejrzane zachowanie drugiej osoby to tylko ich przewrażliwienie. To normalne, że szukamy wyjaśnień...

Jak sobie radzić z wyłudzaniem alimentów?

Alimenty to jedno z najistotniejszych zagadnień o jakich rozstrzyga sąd w sprawach rodzinnych. Jest to kwestia wzbudzająca wiele emocji, a czasem i kontrowersji. Nierzadko również zdarza się, że wyrok zasądzający świadczenia alimentacyjne przysparza nie lada kłopotów...